A A A

Λύση στα αδιέξοδα που δημιούργησε στην Αυτοδιοίκηση το νέο εκλογικό σύστημα αναζητά

το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και

την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Δημοκρατία” τους τελευταίους μήνες, η πλειονότητα των

δημάρχων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επεξεργάστηκε σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες

αποβλέπουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης και την εύρυθμη λειτουργία των νέων δημοτικών

Αρχών.

Το εκλογικό σύστημα με το οποίο διεξήχθησαν οι δύο όροι των δημοτικών και περιφερειακών

εκλογών του Μάιου δεν είναι απλή αναλογική, αλλά τριφασικό: πλειοψηφικό σε κοινότητες κάτω

των 300 κατοίκων (εκλέγεται ένας και μόνο, ο πρώτος σε σταυρούς πρόεδρος), απλή αναλογική

στους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους (χωρίς όριο εκλογικού μέτρου) και ενισχυμένο

πλειοψηφικό για τον δήμαρχο (50% συν μία ψήφος).

Το προτεινόμενο σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων περιλαμβάνει 10

άρθρα και 4 κεφάλαια, και βρίσκεται στο γραφείο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη

Θεοδωρικάκου. Τις επόμενες μέρες θα περάσει από το «μικροσκόπιο» του αρμόδιου

υφυπουργού Θόδωρου Λιβάνιου.

ΟΙ 5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

1. Τρείς επιτροπές, η Εκτελεστική, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, υποκαθιστούν στις τελικές αποφάσεις το δημοτικό συμβούλιο, όταν αυτό δεν

εγκρίνει τις εισηγήσεις τους σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις. Συγκεκριμένα,

σύμφωνα με το άρθρο 4, «όταν το δημοτικό συμβούλιο δεν εγκρίνει σε δύο

διαδοχικές συνεδριάσεις του, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 5 εργάσιμες

ημέρες-στην πρώτη συνεδρίαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού

αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή στη δεύτερη συνεδρίαση με τη

σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του-,τις εισηγήσεις της Οικονομικής

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης του

δημοτικού συμβουλίου, και δημιουργείται κίνδυνος ζημίας των δημοτικών

συμφερόντων, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αναπέμπει το θέμα στην

επιτροπή που το εισηγήθηκε, η οποία λαμβάνει και τη σχετική απόφαση». Στην

ουσία, πρόκειται για διαφοροποιημένη αναβίωση της πανίσχυρης δημαρχιακής

επιτροπής, η οποία έπαιρνε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στον δήμο μέχρι το 1996

και είχε περιορίσει το δημοτικό συμβούλιο σε όργανο «συμβουλευτικού χαρακτήρα». Τα μέλη των

επιτροπών, στην πλειονότητά τους, επιλέγονται από τον δήμαρχο, από τις συμπράττουσες

παρατάξεις (5 στους 7 ή 6 στους 9).

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών

(άρθρο 1) έπειτα από γνώμη της ΚΕΔΕ, καθορίζονται ανά κατηγορία δήμων οι

αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, πέραν όσων αναφέρονται στον «Καλλικράτη».

3. Επειδή σε 231 Δήμους επί συνόλου 332 οι δήμαρχοι δεν διαθέτουν πλειοψηφία, ο

δήμαρχος που εξελέγη στον β’ γύρο των δημοτικών εκλογών (άρθρο 8) μπορεί να

συγκροτήσει σύμπραξη δύο ή περισσότερων δημοτικών παρατάξεων με κοινό

πρόγραμμα και να ζητήσει από το δημοτικό συμβούλιο την έγκρισή του. Με αυτόν

τον τρόπο, οι δήμαρχοι που δεν διαθέτουν πλειοψηφία διευκολύνονται να τη

σχηματίσουν με μετεγγραφές, προσχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, διασπάσεις κ.ά.

4. Καταργείται (άρθρο 9) η δυνατότητα των κοινοτικών συμβουλίων να αποφασίζουν

ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών

Πόρων (ΚΑΠ) που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου και αναλογούν

στην κοινότητα. Οι αρμοδιότητές τους μετατρέπονται από αποφασιστικές σε

συμβουλευτικές.

5. Καταργείται η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος ανά έργο και ψηφίζεται το

ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, ως μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος της

τετραετίας. Τέλος, υπάρχει ειδική μνεία στο ότι, στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος

έχει μικρό αριθμό δημοτικών συμβούλων από τον α’ γύρο και συγκροτηθεί

απέναντί του, επίσημα ή ανεπίσημα σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων που δεν

ψηφίζει καμιά εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο, χρειάζονται νομοθετικές

ρυθμίσεις ριζοσπαστικότερου χαρακτήρα.

Η συνάντηση Θεοδωρικάκου- Πατούλη με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Συνάντηση του νέου υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και νέο Περιφερειάρχη

Αττικής Γ. Πατούλη, έγινε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι νομοθετικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Κλεισθένη, με στόχο

τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών, ένα ζήτημα στο οποίο διαπιστώθηκε

συναντίληψη από τις δύο πλευρές.

Ο υπ. Εσωτερικών υποδέχθηκε τον κ. Πατούλη σε εγκάρδιο κλίμα και δήλωσε την αμέριστη στήριξη του στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας πως αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την

κοινωνική συνοχή, που είναι οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των

πολιτών. Παράλληλα εξέφρασε την πρόσθεση του να συνεργαστούν εποικοδομητικά προκειμένου να

συμφωνήσουν σε λύσεις, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης τόνισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού είναι πρόθυμη να

συμβάλλει ουσιαστικά και δημιουργικά στο ξεκίνημα μίας νέας εποχής και πρόσθεσε πως η ΚΕΔΕ είναι έτοιμη

να καταθέσει τις προτάσεις αλλά και τις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει, με στόχο να δρομολογηθούν οι

απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.