A A A

Ο πρόεδρος της επιχείρησης αρχιτέκτονας- πολιτικός μηχανικός Αλέξιος Μακρής αναλύει τους σκοπούς της και δίνει τα στοιχεία για τη νέα χρονιά.

Αναφέροντας πως «το κεντρικό μας σύνθημα είναι Ανάπτυξη -Ανθρωπιά -Αλληλεγγύη», ο πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», αρχιτέκτονας-πολιτικός μηχανικός Αλέξιος Μακρής σε βάζει αμέσως στο πνεύμα των στόχων της επιχείρησης, ιδιαίτερα στον τομέα της βοήθειας προς οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας! 

Έτσι, ο κ. Μακρής μας ανέλυσε το πώς επιλέχθηκαν αυτές οι 45 οικογένειες και με ποιον τρόπο τροφοδοτούνται, μας εξήγησε τις δράσεις της, αλλά και πως διανέμονται τα κέρδη απ' αυτές, ενώ έδωσε και τους στόχους για τη νέα χρονιά, που συνοψίζονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αύξηση του αριθμού των οικογενειών, οι οποίες θα βοηθούνται, σε 100 με επέκταση και στην ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. 

Πιο αναλυτικά: 

Σαράντα πέντε (45) οικογένειες  ζουν σήμερα από τη χορηγία της  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Πως γίνεται αυτό; 

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της, καθόρισε το 60% των κερδών της για το 2016 να πάει για βοήθεια οικογενειών που πλήττονται από την κρίση και ζουν, φυσικά, στη Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία. 

Αυτή η χορηγία γίνεται με δωροεπιταγές, κατόπιν συμφωνίας με τα super- market Θανόπουλος, τα οποία συμβάλλουν στην κίνηση αυτή με «γενναίες» προσφορές. Επίσης, με τρόφιμα πρώτης ανάγκης και προϊόντα από άλλες εταιρίες, για την άμεση ανακούφιση αυτών των οικογενειών. 

Και οι οικογένειες αυτές πως κ επιλέγηκαν;

Τα προσωπικά τους στοιχεία μας δόθηκαν από δύο πηγές, αφού —και το τονίζω αυτό— ενημερώθηκαν πρώτα οι ίδιοι πως κ επιθυμούν να δώσουν τα στοιχεία τους. 

Η πρώτη πηγή ήταν η ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας», που συνεργάζεται με το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς, ενώ η άλλη ήταν τα Φιλόπτωχα Ταμεία των Ενοριών του Αγίου Γεωργίου Κηφισιάς,  της Αγίας Τριάδας Νέας Κηφισιάς και της Ευαγγελίστριας Νέας Ερυθραίας. 

Ναι, αλλά αυτή η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. τι είναι, τελικά; 

Βάσει του νόμου 4019/2011 και τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4430/2016, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου παραγωγικού σκοπού, με άμεση επέκταση της κοινωνικής πτυχής τους. Δηλαδή, έχουν συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες και τα κέρδη τους κατανέμονται κατά 35% σε επιστροφή στους εργαζόμενους και κατά 65% στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Εμείς αποφασίσαμε ομόφωνα όπως, για το 2016, το 60% των κερδών να πάει σε βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της πόλης μας. 

Μιλήσατε για παραγωγικές δραστηριότητες. Δώστε μας ένα παράδειγμα για αυτό... 

Η πρώτη μας παραγωγική δραστηριότητα είναι η παραγωγή μονάδων ενέργειας και ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων και η δεύτερη είναι η στοχευμένη ανταποδοτική ανακύκλωση με συμμετοχή των πολιτών. 

Τώρα, ως προς την πρώτη παραγωγική δραστηριότητα, αυτή γίνεται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές των κτιρίων με το νέο σύστημα αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού ρεύματος (net metering). 

Για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% μέσω αναβάθμισης των συστημάτων θέρμανσης, την κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης (κέλυφος) και με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων (B.E.M.S.). 

Και πως σας ήρθε η ιδέα της δημιουργίας αυτής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.; 

Είμαστε μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων σε θέματα κατασκευών και ενέργειας και πλαισιωθήκαμε από ανθρώπους που έχουν παρελθόν κοινωνικής προσφοράς. Έτσι, καταλήξαμε και με τη βοήθεια της κειμένης νομοθεσίας να δημιουργήσουμε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία θα προάγει τη δημοκρατία, τη συλλογικότητα και το κοινωνικό όφελος, με αιχμή του δόρατος την καταπολέμηση της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, ταυτόχρονα, την πρόταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κεντρικό μας σύνθημα είναι τα 3Α, που είναι: Ανάπτυξη —Ανθρωπιά —Αλληλεγγύη. 

Όταν λέτε «θα προάγει τη δημοκρατία», τι εννοείτε; 

Σας επισημαίνω ότι, βάσει του Καταστατικού μας, όλα τα μέλη της δικής μας ΚΟΙΝΣ.ΕΠ., όπως και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, έχουμε μία συνεταιριστική μερίδα, η οποία αντιστοιχεί σε μία ψήφο! Αυτό σημαίνει πως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού με δημοκρατικές διαδικασίες. 

Και το «κοινωνικό όφελος» πως διαμορφώνεται; 

Στις οικογένειες, που μαστίζονται από την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων, δεν αρκεί μόνο η βοήθεια σε τρόφιμα, την οποία, εν μέρει, ήδη επιτελούμε. Χρειάζονται ακόμη ιατροφαρμακευτική βοήθεια, η οποία είναι στους άμεσους μελλοντικούς μας στόχους για το 2017, αλλά και, λόγω του ότι ανά δύο οικογένειες συναντούμε και έναν άνεργο, χρειάζονται και θέσεις εργασίας. 

Από τη μεριά μας, λοιπόν, συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι, για τη χρονιά, που σε λίγες μέρες έρχεται, αποφασίσαμε να εντατικοποιήσουμε τις ενέργειές μας, προκειμένου να βρούμε εργασία σε περισσότερους συμπολίτες μας. 

Δηλαδή, για το 2017, θα περιμένουμε περισσότερη συμβολή στον τομέα του κοινωνικού οφέλους; 

Προσωπική μου επιθυμία, αλλά και όλων των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, είναι όπως στην καινούργια χρονιά να απαλύνουμε όσες περισσότερες οικογένειες μπορούμε, με στόχο τον επιθυμητό αριθμό των εκατό (100) οικογενειών, οι οποίες θα αποκτήσουν και σχετική ταυτότητα, προσπαθώντας να καλύψουμε και τις ιατροφαρμακευτικές και τις σιτιστικές τους ανάγκες. 

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε και τη βοήθεια νέων μελών, η παρουσία των οποίων θα είναι πολύ χρήσιμη για τους σκοπούς που επιτελούμε. Εδώ, θέλω να διευκρινίσω πως η βοήθειά τους δεν θα είναι οικονομικής φύσεως, αλλά μόνο η εθελοντική τους παρουσία και συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. 

Τέλος, κλείνοντας, να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα σε όλους και ευτυχισμένη η νέα χρονιά.

Πηγή: Εφημερίδα Τύπος Κηφισιάς