A A A

Στις καταγγελίες του πρώτου σε ψήφους εκλεγμένου συμβούλου της συνοικίας Νέας Κηφισιάς (από Ελαιών ως ΟΥΛΕΝ) Ευάγγελου Δαμηλάτη για τα Συνοικιακά Συμβούλια Δήμου Κηφισιάς (δείτε εδώ) που δημοσίευσε ο Τύπος Κηφισιάς στο τελευταίο φύλλο απαντά ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών και Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς για την Τοπική Δημοκρατία κ. Γεωργίος Τσούλος.

 

Καταγγελίες και παραιτήσεις για τα Συνοικιακά Συμβούλια Δήμου Κηφισιάς


Η απάντησή του κ. Τσούλου:

 

Δεν  σέβονται  τη  Δημοκρατία

Ή  Πρόεδρος  ή  τίποτα!!!

του  Γιώργου  Τσούλου

Προέδρου  της  Κεντρικής  Επιτροπής  Εκλογών

 

Οι  εκλεγέντες  συνοικιακοί  σύμβουλοι  της  Ν.Κηφισιάς  (από  Ελαιών  έως  ΟΥΛΕΝ)  και  της  Εκάλης  εξέλεξαν  δημοκρατικά  αυτόν  που  πίστευαν  ότι  είναι  ο  πιο  κατάλληλος  για  Πρόεδρο  του  συνοικιακού  τους  συμβουλίου    σύμφωνα  με  το  άρθρο  33  του  Κανονισμού  λειτουργίας  των  Συνοικιακών  Συμβουλίων.  

 

Αναφορικά  με  τις  καταγγελίες  του  κυρίου  Ε. Δαμηλάτη  σε  δημοσίευμα  του  Τύπου  Κηφισιάς  της  Παρασκευής  16  Φεβρουαρίου  2018,  αφού  επισημάνω  ότι  δεν  υπάρχει  καμιά  καταστρατήγηση  των  άρθρων  12,  23,  24  και  27  του  Κανονισμού  λειτουργίας  έχω  να  δηλώσω  τα  εξής:  

 

Ο  κύριος  Δαμηλάτης  μη  βλέποντας προφανώς  τίποτε  άλλο  εκτός  από  τη  θέση  του  Προέδρου  αστόχησε  στα  λεγόμενά  του.

α)  Ως  Πρόεδρος  της  Κεντρικής  Επιτροπής  Εκλογών  σας  ενημερώνω  ότι  σε  ό,τι  αφορά  τους  κατοίκους  (άρθρο  12  του  Κανονισμού)  με  απόφαση  της  εκλογικής  επιτροπής,  η  οποία  είναι  διαπαραταξιακή,  δικαίωμα  να  ψηφίσουν  είχαν  οι  κάτοικοι - μη  δημότες - του  ενιαίου  Δήμου  που  είχαν  δηλώσει  μέχρι  25  Ιουλίου  2017  ότι  θέλουν  να  συμμετέχουν  στη  διαδικασία,  επειδή  έπρεπε  να  συνταχθούν  έγκαιρα  οι  εκλογικοί  κατάλογοι  των  συνοικιών.

Συνεπώς  όσοι  κάτοικοι - μη  δημότες - δεν  δήλωσαν  μέχρι  25  Ιουλίου  2017  ότι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν,  δεν  είχαν  δικαίωμα  να  ψηφίσουν,  παρότι  οι  κάτοικοι -  μη  δημότες -  επιτρέπεται  να  ψηφίσουν  σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  του  Κανονισμού.  Άρα  δεν  καταστρατηγήσαμε  το  άρθρο  12.  Δεν  θα  ήταν  δυνατόν  οι  κάτοικοι  να  βεβαιώνουν  τη  μόνιμη  κατοικία  τους  επιδεικνύοντας  λογαριασμούς  ΔΕΚΟ,  φορολογικές  δηλώσεις  κλπ.,  όπως  συνηθίζεται  για  τις  βεβαιώσεις  μονίμου  κατοικίας  στο  Δήμο,  την  ώρα  της  εκλογής.

 

β)  Εφορευτική  Επιτροπή  Ν.Κηφισιάς  (από  Ελαιών  έως  ΟΥΛΕΝ)

 

Πρόεδρος  ορίστηκε  η  κυρία  Πηνελόπη  Κάτσιανου,  στέλεχος  του  Δήμου  μας,  κάτοικος  της  συνοικίας,  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης.

Μετά  την  καταγγελία  του  κυρίου  Δαμηλάτη  στον  Τύπο  Κηφισιάς  η  κα  Κάτσιανου  ερωτήθηκε  εγγράφως  πότε  έκλεισε  η  κάλπη  και  αν  απαγορεύτηκε  από  την  εφορευτική  επιτροπή  να  παραβρίσκονται  στο  εκλογικό  τμήμα  οι  υποψήφιοι  σύμβουλοι  κατά  τη  διαδικασία  διεξαγωγής  των  εκλογών  και  την  καταμέτρηση  των  ψηφοδελτίων.  Στην  έγγραφη  απάντησή  της  η  κυρία  Κάτσιανου  μας  δήλωσε  ότι  η  κάλπη έκλεισε  ακριβώς  στις  18.00  μ.μ.  και  όχι  μιάμιση  ώρα  αργότερα,  όπως  καταγγέλλει  ο  κος  Δαμηλάτης, και  ότι  δεν  τέθηκε  από  τους  υποψηφίους  κατά  τη  διάρκεια  των  εκλογών  ερώτημα  προς  την  εφορευτική  επιτροπή  για  το  εάν  πρέπει  ή  όχι  να  παραβρίσκονται  στο  εκλογικό  τμήμα.                            

Πράγματι  για  τις  εφορευτικές  επιτροπές  είχαν  οριστεί  5  τακτικά  μέλη  και  3  αναπληρωματικά  μέλη,  όμως  δεν  ήταν  εφικτό  όλα  τα  μέλη  να  παραβρίσκονται  στο  εκλογικό  τμήμα  από  την  έναρξη  μέχρι  τη  λήξη  των  εκλογών,  όπως  θα  επιθυμούσε  ο  κος  Δαμηλάτης.

Όσο  για  τη  συγγενή  της  υποψήφιας,  ζητήσαμε  από  όλους  τους  υποψήφιους  να  προτείνουν  από  ένα συγγενικό  ή  φιλικό  τους  πρόσωπο  προκειμένου  να  στελεχωθούν  οι εφορευτικές  επιτροπές.  Δεν  καταλαβαίνω  γιατί  εγείρεται  θέμα  ηθικής  τάξης,  όπως  καταγγέλλει  ο  κος  Δαμηλάτης,  αφού  ζητήθηκε  και  από  τον  ίδιο,  από  εμένα  προσωπικά,  εάν  μπορεί  να  προτείνει  ένα  άτομο  για  την εφορευτική  επιτροπή.       

 

Ως  γνωστόν  στις  Δημοτικές  και  στις  Εθνικές  εκλογές  τα  μέλη  της  εφορευτικής  επιτροπής  ορίζονται  από  το  Πρωτοδικείο  και  όχι  από  τη  Δημοτική  αρχή,  μετά  από  κλήρωση  από  τον  εκλογικό  κατάλογο.  Εμείς  δεν  είχαμε  άλλη  δυνατότητα  από  το  να  ζητήσουμε  τη  βοήθεια  των  υπαλλήλων  του  Δήμου,  καθώς και  των  υποψηφίων  συμβούλων. 

 

γ)  Δεν  υπήρξαν  παρασκηνιακές  προεκλογικές  διεργασίες,  όπως  καταγγέλλει  ο  κος  Δαμηλάτης.

 

Σας  ερωτώ:  Ποιος  μπορεί  να  εμποδίσει  πολίτες  που  γνώριζαν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  αιτήσεων  για  υποψηφιότητα,  όταν  στο  πρωτόκολλο  ο  υπάλληλος  είναι  υποχρεωμένος  εκ  του  νόμου  να  παραλάβει  αίτημα  υποψηφιότητας ;  

 

Καταμέτρηση  ψήφων:  Καμιά  γραπτή  ένσταση  του  κυρίου  Δαμηλάτη  προς  την  Εκλογική  Επιτροπή  κατά  των  αποτελεσμάτων,  ενώ  είχε  το  δικαίωμα  να  κάνει,  όπως  προβλέπει  το  άρθρο  31  του  Κανονισμού.

 

δ)  Όσο  για  το  συνοικιακό  συμβούλιο  της  Εκάλης  δεν  είναι  αίολο,  όπως  σχολιάζει  η  εφημερίδα  σας.  Υπάρχουν  άλλοι  δέκα  πολύ  ικανοί  σύμβουλοι  και  με  πολλή  όρεξη  για  δουλειά.

 

Τέλος,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  να  συγχαρώ  όλους  τους  εκλεγέντες  και  να  τους  ευχηθώ  καλή  θητεία  και  καλή  δύναμη.

Ακόμα,  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  Προέδρους  και  τα  μέλη  των  εφορευτικών  επιτροπών  και  ιδιαίτερα  τους  υπαλλήλους  του  Γραφείου  μου,  οι  οποίοι  δούλεψαν  σκληρά  προκειμένου  σήμερα  να  υπάρχουν  και  στις  14  συνοικίες  του  Δήμου  μας  Συνοικιακά  Συμβούλια.        

 

 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών

και Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Τοπική Δημοκρατία

Γεώργιος Τσούλος

 

 

  

Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς.

Δείτε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

 

Κανακάκης:

 

Βάρσος:

Τσούλος- Κύρλος: